Odkazy


Odkaz na dobré stránky o genetice

odkaz na stránky o genetice

Odkazy na dvě CD týkající se výživy rostlin poskytnuté lektorem

multimediální učební texty z výživy a hnojení polních plodin

multimediální učební texty z výživy rostlin

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta

http://www.zf.jcu.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta

http://www.zsf.jcu.cz

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

http://www.af.mendelu.cz

Systém eAMOS - vzdělávání po Internetu

http://www.eamos.cz

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

http://www.af.czu.cz

Agrární www portál

http://www.agris.cz